Ээж ба хүүхэд

COSE TALKЭэж ба хүүхэд

А.Цолмонтуяа: “Эмэгтэй хүн өөрийнхөө үнэ цэнийг мэддэг, өөрийгөө хайрладаг, хамгаалдаг байснаар эрүүл гэр бүлийг бий болгоно”

COSE: “Миний өсөлтийн аялал” охид, хөвгүүдийн багцыг хийх санаа хэзээ төрсөн бэ, хүүхэдтэй холбоотой шинэ санаа, шинэ ажил ардаа маш